Centrul Clinic de Boli Reumatismale - Dr. Ion Stoia - Bucuresti
sigla anmcs

Prezentare Declarații de avere

DECLARAŢII DE AVERE ŞI DE INTERESE
Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României nr.621/02.09.2010, categoriile de persoane prevăzute de lege au obligaţia de a depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în termen de 30 zile de la data numirii în funcţie ori de la data începerii activităţii. De asemenea, se prevede obligaţia depunerii sau actualizării declaraţiilor de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

Publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese se face de către persoana desemnată potrivit art.5 din Legea nr.176/2010, pe pagina de Internet descentralizată a structurii respective/ a ministerului, sau la avizierul propriu, după caz, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează, potrivit legii.


Comitet Director

Manager
Conf. Dr. Cătălin Codreanu2015
Director Medical
Dr. Corina delia mogoşan2015
director financiar contabil
ec. sorin guruianu2015

Consiliul de Administrație

rep. primăria municipiului bucureşti
jur. carmen ivănoiu2015
rep. direcția de sănătate publică
dr. mircea dan2015
rep. consiliul județean
cărăuşu lucian2015
rep. consiliul județean
ciorăscu bogdan2015
rep. colegiul medicilor
dr. luminiţa enache2015
rep. OAMMR
asis. raluca bănuţu2015
rep. sindicat sanitas
valentina voinea2015

Servicii Funcționale

compartiment resurse umane
ref. spec. lia negrea, ec. daniela dombi2015
serviciul administrativ
sef, ing. anda ştefănescu2015
compartiment statistica și informatică medicală:
ec. ioana fătu, barbu aurelia2015
compartiment prevenirea și
controlul infecțiilor nozocomiale:
vacant
Copyright © 2022 Centrul Clinic de Boli Reumatismale - Dr. Ion Stoia - Bucuresti. Toate drepturile rezervate. Design web si programare