Centrul Clinic de Boli Reumatismale - Dr. Ion Stoia - Bucuresti
sigla anmcs

Prezentare Despre noi


Strategia de dezvoltare a CENTRULUI CLINIC DE BOLI REUMATISMALE "DR. I. STOIA" între anii 2014-2020 constituie documentul intern principal de planificare strategică pe termen scurt, mediu şi lung, care cuprinde obiectivele de dezvoltare a spitalului pâna în anul 2020 şi stabileşte măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective. Strategia serveşte drept instrument unic de integrare a cadrului strategic existent, de racordare a procesului de planificare bugetară cu cadrul de politici de dezvoltare ale Uniunii Europene în domeniul sanitar.
Această strategie aparţine echipei manageriale numite în CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE "DR. I. STOIA"
Obiectivul fundamental al strategiei este creşterea continuă a calităţii actului medical acordat în cadrul spitalului nostru, cu scopul final de a asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor, dar şi familiilor acestora.
Elaborarea prezentei strategii de dezvoltare instituţională a CENTRULUI CLINIC DE BOLI REUMATISMALE "DR. I. STOIA" în domeniul dezvoltării pe termen scurt, mediu şi lung s-a realizat în conformitate cu planul strategic national în domeniul sanitar şi a legislaţiei:

VIZIUNE

CENTRULUI CLINIC DE BOLI REUMATISMALE "DR. I. STOIA" urmăreşte îmbunătăţirea calităţii actului medical şi diversificarea serviciilor oferite populaţiei, cu respectarea drepturilor pacienţilor şi a drepturilor cetăţeneşti.

MISIUNE

Furnizarea de servicii medicale de cea mai bună calitate, care să permită realizarea dezideratului nostru principal "controlul cat mai complet al bolii", sau, daca acest lucru nu e posibil, "ameliorarea simptomatologiei" având în vedere permanent satisfacţia si siguranţa pacientului.
Echipa care a elaborat si care coordoneaza implementarea strategiei este formata din:

1. Manager - Conf dr. Catalin Codreanu
2. Director medical -Dr. Corina Delia Mogoşan
3. Director financiar contabil - Ec. Sorin Guruianu

OBIECTIVE

Copyright © 2022 Centrul Clinic de Boli Reumatismale - Dr. Ion Stoia - Bucuresti. Toate drepturile rezervate. Design web si programare