Centrul Clinic de Boli Reumatismale - Dr. Ion Stoia - Bucuresti
sigla anmcs

Achiziții Anunțuri achiziții publice

In aceasta sectiune gasiti anunturile de achizitii publice

Erata Formular nr. 6 - servicii de catering

17.05.2021

Erata Formular nr. 6 servicii de catering ...

mai mult

Instructiuni privind achizitia de servicii de catering

12.05.2021

Instructiuni achizitie servicii catering ...

mai mult

Instructiuni privind achizitia de servicii de analize medicale

10.05.2021

Instructiuni achizitie servicii medicale ...

mai mult

Modele formulare

7.05.2021

Modele formulare Modele de formulare ...

mai mult

Instructiuni privind achizitia servicii de imagistica medicala

7.05.2021

Instructiuni privind achizitia servicii de imagistica medicala Instructiuni ...

mai mult

Documentatia de atribuire pt. servicii de imagistica medicala

7.05.2021

Documentatia de atribuire pt. servicii de imagistica medicala Documentatia de atribuire ...

mai mult

Caiet de sarcini pentru achizitia de servicii de imagistica medicala

7.05.2021

Caiet de sarcini pentru achizitia de servicii de imagistica medicala. Caiet de sarcini ...

mai mult

Documentatie de atribuire pentru achizitia publica de servicii de catering

29.03.2018

Documentatie de atribuire pentru achizitia publica de servicii de catering ...

mai mult

Caiet de sarcini achizitie materiale sanitare

29.03.2018

Caiet de sarcini materiale sanitare ...

mai mult

Caiet de sarcini transport, depozitare deseuri menajere

21.03.2018

Obiectul caietului de sarcini il constituie prestarea de servicii de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere la rampa ecologica si colectare, transport si valorificare a deseurilor selctive. Caiet de sarcini transport, depozitare deseuri menajere ...

mai mult

Documentatie de atribuire servicii RMN, CT, Scintigrafie

14.02.2018

Documentatie de atribuire pentru achizitia publica de Servicii de Imagistica Medicala: Rezonanta Magnetica Nucleara, Computer Tomograf si Scintigrafie CPV 85150000-5 Documentatie de atribuire achizitia publica RMN, CT, Scintigrafie ...

mai mult

Caiet de sarcini pentru achiziţia unei AMBULANTE prin Programul RABLA

25.08.2017

CAIETUL DE SARCINI face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. Contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Achizitia se va face cu respectarea legislatiei referitoare la achizitiile publice si a Ordinului Ministrului Mediului privind Programul de stimulare a innoirii parcului auto......

mai mult

Centralizator rezultate probe scrise

22.07.2017

Centralizator probe scrise ...

mai mult

Anunt sustinere proba scrisa ocupare posturi vacante

18.08.2017

Anunt sustinere proba scrisa ocupare posturi vacante ...

mai mult

Proces Verbal selectie dosare

17.08.2017

Proces verbal selectie dosare ...

mai mult

Anunt posturi contractuale vacante

2.08.2017

Anunt posturi contractuale vacante ...

mai mult

Caiet sarcini dezinfectanți

24.07.2017

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achizitionarea dezinfectantilor necesari pentru buna functionare a Centrului de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia". Dezinfectantii trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice care fac parte integranta din acest caiet de sarcini. Caiet de sarcini Dezinfectanți ...

mai mult

Caiet de sarcini achizitie de diverse rechizite

24.07.2017

Obiectul caietului de sarcini il constituie furnizarea de diverse rechizite cod CPV 39162110-9 ( rechizite scolare). Furnizorul se obliga sa livreze produsele necesare la sediul beneficiarului din Str. Thomas Masarik nr. 5, sector 2, Bucuresti. Caiet de sarcini Diverse Rechizite ...

mai mult

Caiet de sarcini pentru achizitia de produse de curatenie

7.07.2017

Obiectul caietului de sarcini il constituie furnizarea de diverse produse pentru curatenie cod CPV 39831240-0 ( produse de curatenie ). Furnizorul se obliga sa livreze produsele necesare la sediul beneficiarului din Str. Thomas Masarik nr. 5, sector 2, Bucuresti, in baza comenzilor ferme ale achizitorului. Achizitia produselor se va realiza conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 98/2016......

mai mult

Caiet de sarcini pentru achiziţia de Analizor Nefelometrie

6.07.2017

SCOPUL ORGANIZARII ACHIZITIEI: ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE pentru: Analizor de nefelometrie pentru dotarea Laboratorului de analize medicale Valoare estimativa: 25.000 ron (fara TVA) Caiet de sarcini Analizor Nefelometrie ...

mai mult

Caiet de sarcini domeniul SSM, PSI si SU

26.06.2017

Caiet de sarcini pentru achizitia de servicii de consultanta si prestare de servicii in domeniul SSM, PSI si SU. Cod CPV 71317000-3 – Servicii de consultant in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor domeniul securitatii. Caiet de sarcini PSI ...

mai mult

Caiet de sarcini Osteodensitometru

26.06.2017

Caiet de sarcini pentru achizitia de servicii de verificare, intretinere si reparare si emitere buletin de verificare anuala pentru Osteodensitometrul model PRODIGY ADVANCE FULL SIZE. Caiet de sarcini intretinere osteodensimetru Prodigy ...

mai mult

Caiet de sarcini materiale sanitare

22.06.2017

Caiet de sarcini materiale sanitare Caiet de sarcini materiale sanitare ...

mai mult

Caiet de sarcini - achizitie servicii de mentenanta sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

14.06.2017

Obiectul achizitiei il constituie asigurarea de catre prestator a operatiunilor de intretinere, verificare si reparare a sistemului de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, aflat in dotarea Centrului Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia" pentru cladirile C1 Si C3, cod CPV 50324100-3 ( servicii de intretinere a sistemelor ). Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la sediul......

mai mult

Decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

14.06.2017

Decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor Raspuns CNSC ...

mai mult

Contestatie privind achizitia de servicii paza

6.06.2017

Achizitii servicii de paza. Contestatie privind achizitia de servicii paza...

mai mult

Caiet de sarcini - Anunt de publicitate nr. 97584

26.05.2017

Caiet de sarcini pentru achizitia de servicii de verificare, intretinere si reparare aparatura de fizioterapie, medicala si de laborator. Caiet de sarcini Anunt de publicitate nr. 97584 ...

mai mult

Documentație de atribuire pentru achiziția publică de servicii de pază

28.04.2017

Documentație de atribuire pentru achiziția publică de servicii de paza. Anunt paza 2017 ...

mai mult

Documentație de atribuire pentru achiziția publică de servicii de catering

18.04.2017

Documentație de atribuire pentru achiziția publică de servicii de catering Anunt catering 2017 ...

mai mult

Invitație de participare pentru achiziția de Stație de vizualizare PACS

4.11.2016

Unitatea noastra si-a propus sa achizitioneze o cantitate de 3 buc. statii de vizualizare PACS, Conform Bugetului pe anul 2016 - Lista de investitii al spitalului si aprobat prin HCGMB nr.32/29.02.2016 Anexa 2.37.9-1., unitatea noastra si-a propus sa achizitioneze o cantitate de 3 buc. statii de vizualizare PACS. Valoarea estimata, conform Listei de investitii este de 58.320......

mai mult

Caiet de sarcini - Stație de vizualizare PACS

4.11.2016

CAIETUL DE SARCINI face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. Contine in mod obligatoriu , specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, ambalare......

mai mult

Formular oferta tehnică

14.09.2016

Formular oferta tehnică APROBAT. Manager, Conf. dr. Catalin Codreanu Formular oferta tehnica ...

mai mult

Formular oferta financiară

14.09.2016

Formular oferta financiara APROBAT. Manager, Conf. dr. Catalin Codreanu Formular oferta financiara ...

mai mult

Documentatie de atribuire analize de laborator

14.09.2016

Documentatie de atribuire analize de laborator APROBAT. Manager, Conf. dr. Catalin Codreanu Anunț atribuire analize laborator ...

mai mult

Documentație de atribuire pentru achiziția publică de servicii de Imagistică Medicală

1.08.2017

Documentatie de atribuire pentru achizitia publica de servicii de Imagistica Medicala: Rezonanta Magnetica Nucleara CPV 85150000-5 APROBAT. Manager, Conf. dr. Catalin Codreanu Anunț atribuire servicii RMN ...

mai mult

Clarificări anunț pază 2

31.12.2016

Anunt de publicitate nr. 33652 pentru achizitia de servicii de paza Solicitare 1 Va rugam sa verificati valoarea estimata si sa publicati o erata pentru valoarea estimata corecta. Raspuns 1 Pentru determinarea valorii estimate a contractului, autoritatea contractanta a luat in considerare numarul de angajati/agenti de paza necesari pentru asigurarea serviciului de paza in program......

mai mult

Clarificări anunț pază

31.12.2016

Anunt de publicitate nr. 33652 pentru achizitia de servicii de paza Prin prezenta aducem o clarificare cu privire la data limita de depunere a ofertelor care este 19.04.2016 ora 10:00, asa cum este prevazuta in anuntul de publicitate. Serviciu AAATT Anda Stefanescu Anunț clarificare paza ...

mai mult

Clarificări catering

31.12.2016

Anunt de publicitate nr. 33654 pentru achizitia de servicii de catering Prin prezenta aducem urmatoarele clarificari cerintelor Fisei de date a achizitiei: 1. Pct. V.5 Autorizatia pentru masinile cu care se transporta alimentele, valabila la data deschiderii ofertelor, este o autorizatie sanitar veterinara, eliberata de ANSVSA. 2. Pct. V.4 Capacitatea tehnica si/sau profesionala -......

mai mult

Servicii de catering

31.12.2016

Documentatia de atribuire servicii de catering. Anunț servicii catering ...

mai mult

Servicii de pază

31.12.2016

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE pentru achizitia publica de SERVICII DE PAZA. Anunț servicii pază ...

mai mult

Documente pentru internare

1.04.2016

Va reamintim ca pentru internarea in cadrul Centrului Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia trebuie sa va prezentati cu urmatoarele documente: Acte necesare pentru internare Bilet de internare în dublu exemplar de la medicul specialist din cadrul spitalului Dovada calităţii de asigurat CARD sanatate Salariatii si coasiguratii......

mai mult
Copyright © 2022 Centrul Clinic de Boli Reumatismale - Dr. Ion Stoia - Bucuresti. Toate drepturile rezervate. Design web si programare