Centrul Clinic de Boli Reumatismale - Dr. Ion Stoia - Bucuresti
sigla anmcs

AdministrativAnunturi achizitii publice

Caiet de sarcini - achizitie servicii de mentenanta sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

14 Iunie 2017

Obiectul achizitiei il constituie asigurarea de catre prestator a operatiunilor de intretinere, verificare si reparare a sistemului de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, aflat in dotarea Centrului Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia" pentru cladirile C1 Si C3, cod CPV 50324100-3 ( servicii de intretinere a sistemelor ). Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la sediul beneficiarului din Str. Thomas Masarik nr. 5, sector 2, Bucuresti.

 

Copyright © 2021 Centrul Clinic de Boli Reumatismale - Dr. Ion Stoia - Bucuresti. Toate drepturile rezervate. Design web si programare